پودر بندکشی طوسی لاکچری (+کاور)

c204 _ 20kg
قیمت:1,468,000
تخفیف 15%:1,247,800

پودر بندکشی سفید لاکچری (+کاور)

c201 _ 20kg
قیمت:1,629,000
تخفیف 15%:1,384,650

پودر بندکشی کرم لاکچری (+کاور)

c202 _ 20kg
قیمت:1,629,000
تخفیف 15%:1,384,650

پودر بندکشی خاکی لاکچری (+کاور)

c203 _ 20kg
قیمت:1,411,000
تخفیف 15%:1,199,350

پودر بندکشی خردلی

c112 _ 20kg
قیمت:1,149,000
تخفیف 15%:976,650

پودر بندکشی خاکی

c111 _ 20kg
قیمت:1,149,000
تخفیف 15%:976,650

پودر بندکشی طوسی روشن

G107 _ 20kg
قیمت:1,126,000
تخفیف 15%:957,100

پودر بندکشی گلبهی روشن

G109 _ 20kg
قیمت:1,283,000
تخفیف 15%:1,090,550

پودر بندکشی قهوه ای روشن

c110 _ 20kg
قیمت:1,228,000
تخفیف 15%:1,043,800

پودر بندکشی مشکی

c108 _ 20kg
قیمت:1,126,000
تخفیف 15%:957,100

پودر بندکشی کرم تیره

c109+ _ 20kg
قیمت:1,283,000
تخفیف 15%:1,090,550

پودر بندکشی قهوه ای تیره

c110+ _ 20kg
قیمت:1,228,000
تخفیف 15%:1,043,800

پودر بندکشی نوک مدادی

ck108 _ 20kg
قیمت:1,126,000
تخفیف 15%:957,100

پودر بندکشی مشکی (فرمول جدید)

cn108 _ 20kg
قیمت:966,000
تخفیف 15%:821,100

پودر بندکشی مشکی تیره (فرمول جدید)

cn108+_ 20kg
قیمت:1,333,000
تخفیف 15%:1,133,050

پودر بندکشی کرم

c109 _ 20kg
قیمت:1,333,000
تخفیف 15%:1,133,050

پودر بندکشی سفید

c106 _ 20kg
قیمت:1,270,000
تخفیف 15%:1,079,500

پودر بندکشی قرمز روشن

c101 _ 20kg
قیمت:1,193,000
تخفیف 15%:1,014,050

پودر بندکشی مشکی تیره

c108+ _ 20kg
قیمت:1,126,000
تخفیف 15%:957,100

پودر بندکشی طوسی

c107 _ 20kg
قیمت:1,126,000
تخفیف 15%:957,100

پودر بندکشی آبی تیره

c105+ _ 20kg
قیمت:1,407,000
تخفیف 15%:1,195,950

اسپیسر آجرنما

500 عدد
قیمت:2,023,000
تخفیف 15%:1,719,550

پودر بندکشی قرمز تیره

c102 _ 20kg
قیمت:1,084,000
تخفیف 15%:921,400

چسب آجرنمای ردمکس

15-16 kg
قیمت:2,990,000
تخفیف 15%:2,541,500

Brickala

بریک کالا فروشگاه آنلاین محصولات آجرنسوز آذرخش و پودر بندکشی فلکس

بریک کالا فروشگاه آنلاین محصولات آجرنسوز آذرخش و پودر بندکشی فلکس

Brickala