آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی آبی

c105

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,214,000

1,031,900

ریال

قیمت هر کیسه