آجر نسوز آذرخش

چسب آجرنمای ردمکس

-

کد محصول

15-16 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

2,990,000

2,541,500

ریال

قیمت هر کیسه