آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی قهوه ای تیره

+c110

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,228,000

1,043,800

ریال

قیمت هر کیسه