آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی خاکی

c111

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,149,000

976,650

ریال

قیمت هر کیسه