آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی قرمز تیره

c102

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,084,000

921,400

ریال

قیمت هر کیسه