آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی آبی تیره

+c105

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,407,000

1,195,950

ریال

قیمت هر کیسه