آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی سفید

c106

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,270,000

1,079,500

ریال

قیمت هر کیسه