آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی مشکی تیره (فرمول جدید)

+cn108

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,333,000

1,133,050

ریال

قیمت هر کیسه