آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی گلبهی روشن

G109

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,283,000

1,090,550

ریال

قیمت هر کیسه