آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی مشکی

c108

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,126,000

957,100

ریال

قیمت هر کیسه