آجر گرانیتی سفید 280

28*6

ابعاد آجر

28*6

ضخامت آجر

28*6

تعداد در جعبه

28*6

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

60 

هزارتومان

قیمت هر متر مربع

60 

هزارتومان

قیمت هر قاب