آجر نسوز آذرخش
آجر نسوز نما قهوه ای تیره

آجر قهوه ای تیره400

40*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

32

تعداد در جعبه

35

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

7,652,235

ریال

قیمت هر متر مربع

218,635

ریال

قیمت هر قالب