آجر نسوز آذرخش

آجر قرمز 400

40*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

32

تعداد در جعبه

35

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,665,124

ریال

قیمت هر متر مربع

190,432

ریال

قیمت هر قالب