آجر نسوز آذرخش

آجر قرمز 330

33*7

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

28

تعداد در جعبه

37

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

5,880,727

ریال

قیمت هر متر مربع

158,939

ریال

قیمت هر قالب