آجر نسوز آذرخش

آجر قرمز900

20*90

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

4

تعداد در جعبه

6

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

11,895,646

ریال

قیمت هر متر مربع

1,982,608

ریال

قیمت هر قالب