آجر نسوز آذرخش

آنتیک قرمز 280

28*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

36

تعداد در جعبه

50

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,649,734

ریال

قیمت هر متر مربع

132,995

ریال

قیمت هر قالب