آجر نسوز آذرخش

آجر قرمر 280

28*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

36

تعداد در جعبه

50

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

5,621,682

ریال

قیمت هر متر مربع

112,434

ریال

قیمت هر قالب