آجر نسوز آذرخش

آجر قرمز رندوم330

33*7

ابعاد آجر

2.7cm

ضخامت آجر

18

تعداد در جعبه

37

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

5,639,573

ریال

قیمت هر متر مربع

152,421

ریال

قیمت هر قالب