آجر نسوز آذرخش

آجر زرد شاموتی330

33*7

ابعاد آجر

2.7cm

ضخامت آجر

18

تعداد در جعبه

37

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

8,387,828

ریال

قیمت هر متر مربع

226,698

ریال

قیمت هر قالب