آجر نسوز آذرخش

آجر زرد شاموتی 260

26*5.5

ابعاد آجر

2.7cm

ضخامت آجر

40

تعداد در جعبه

60

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

7,783,440

ریال

قیمت هر متر مربع

129,724

ریال

قیمت هر قالب