آجر نسوز آذرخش

آنتیک طوسی 400

40*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

32

تعداد در جعبه

35

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

7,702,652

ریال

قیمت هر متر مربع

220,076

ریال

قیمت هر قالب