آجر نسوز آذرخش

آجر طوسی 400

40*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

32

تعداد در جعبه

35

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

7,335,405

ریال

قیمت هر متر مربع

209,583

ریال

قیمت هر قالب