آجر نسوز آذرخش

آجر طوسی 330

33*7

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

28

تعداد در جعبه

37

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,668,975

ریال

قیمت هر متر مربع

180,243

ریال

قیمت هر قالب