آجر نسوز آذرخش

آجر طوسی 900

20*90

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

4

تعداد در جعبه

6

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

13,045,517

ریال

قیمت هر متر مربع

2,174,253

ریال

قیمت هر قالب