آجر نسوز آذرخش

آنتیک طوسی280

28*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

36

تعداد در جعبه

50

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,805,913

ریال

قیمت هر متر مربع

136,118

ریال

قیمت هر قالب