آجر نسوز آذرخش

آجر طوسی280

28*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

36

تعداد در جعبه

50

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

5,007,581

ریال

قیمت هر متر مربع

100,152

ریال

قیمت هر قالب