آجر نسوز آذرخش

آجر گرانیتی سفید400

40*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

32

تعداد در جعبه

35

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

8,678,088

ریال

قیمت هر متر مربع

247,945

ریال

قیمت هر قالب