آجر نسوز آذرخش

آجر گرانیتی سفید 280

28*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

36

تعداد در جعبه

50

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

7,675,511

ریال

قیمت هر متر مربع

153,510

ریال

قیمت هر قالب