آجر نسوز آذرخش

آجر سفید طوسی 400

40*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

32

تعداد در جعبه

35

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

7,329,036

ریال

قیمت هر متر مربع

209,401

ریال

قیمت هر قالب