آجر نسوز آذرخش

آجر سفید طوسی330

33*7

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

28

تعداد در جعبه

37

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,465,882

ریال

قیمت هر متر مربع

174,754

ریال

قیمت هر قالب