آجر نسوز آذرخش

آجر سفید طوسی 280

28*6

ابعاد آجر

2cm

ضخامت آجر

36

تعداد در جعبه

50

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,154,662

ریال

قیمت هر متر مربع

123,093

ریال

قیمت هر قالب