آجر نسوز آذرخش

آجر زرد شاموتی 100

10*10

ابعاد آجر

2.7cm

ضخامت آجر

48

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

6,571,498

ریال

قیمت هر متر مربع

77,312

ریال

قیمت هر قالب