آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک آمریکایی280

28*7

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

30

تعداد در جعبه

54

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

11,233,470

ریال

قیمت هر متر مربع

208,027

ریال

قیمت هر قالب