آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک زرد شاموتی280

28*7

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

30

تعداد در جعبه

44

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

9,120,098

ریال

قیمت هر متر مربع

207,275

ریال

قیمت هر قالب