آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک زرد شاموتی200

20*10

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

26

تعداد در جعبه

45

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

8,686,569

ریال

قیمت هر متر مربع

193,035

ریال

قیمت هر قالب