آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک زرد شاموتی100

10*10

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

48

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

10,570,767

ریال

قیمت هر متر مربع

124,362

ریال

قیمت هر قالب