آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک هلندی طوسی200

20*5

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

52

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

10,725,505

ریال

قیمت هر متر مربع

126,182

ریال

قیمت هر قالب