آجر نسوز آذرخش

آجر قرمز رندوم260

20*5

ابعاد آجر

2.7cm

ضخامت آجر

40

تعداد در جعبه

60

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

5,389,119

ریال

قیمت هر متر مربع

89,819

ریال

قیمت هر قالب