آجر نسوز آذرخش

آجر قرمز رندوم 100

10*10

ابعاد آجر

2.7cm

ضخامت آجر

48

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

4,626,789

ریال

قیمت هر متر مربع

54,433

ریال

قیمت هر قالب