آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک مشکی200

20*5

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

52

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

11,147,518

ریال

قیمت هر متر مربع

131,147

ریال

قیمت هر قالب