آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک زرد شاموتی200

20*5

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

52

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

11,339,341

ریال

قیمت هر متر مربع

133,404

ریال

قیمت هر قالب