آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک آمریکایی100

10*10

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

48

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

8,408,274

ریال

قیمت هر متر مربع

98,921

ریال

قیمت هر قالب