آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک زرد شاموتی 200

20*20

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

11

تعداد در جعبه

25

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

13,426,158

ریال

قیمت هر متر مربع

537,046

ریال

قیمت هر قالب