آجر نسوز آذرخش

آجر رستیک آمریکایی200

20*5

ابعاد آجر

2.5cm

ضخامت آجر

52

تعداد در جعبه

85

تعداد در متر مربع

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

9,571,366

ریال

قیمت هر متر مربع

112,604

ریال

قیمت هر قالب