آجر نسوز آذرخش

پودر بندکشی قرمز روشن

c101

کد محصول

20 kg

وزن

5 متر مربع

کافی برای:

7000تومان

هزینه کاور

جهت مشاوره و خرید تماس بگیرید

1,193,000

1,014,050

ریال

قیمت هر کیسه